Morten R. Ellehauge

Art in business

Teambuilding, personaleudvikling, kreativitet og synlige læringsredskaber

Med udgangspunkt i kunstens innovative processer tilbyder vi workshops og kurser i teambuilding, innovation og visualisering af virksomhedens mål.

Billeder er uhyre effektive til at kommunikere med, og fordi de er synlige, og alle kan forholde sig til dem samtidig, er de også gode som udgangspunkt for dialog, udvikling og læring.

I vores ledertræning kan vi kombinere det kreative fra en male-workshop med den viden og de kompetencer, I har kendskab til fra Jeres kompetenceprofiler, og derved skabe større indsigt og effektivitet.

Ved at inddrage kunstens arbejdsredskaber og metoder i virksomheden, kan I frigøre og integrere medarbejdernes kreativitet og innovative potentiale. Ad den vej kan I få tilgang til værdifulde kreative sider i jeres medarbejdere, der kan tilføre virksomheden værdi og vækst.

"Kunst er en måde at kommunikere på. Billedet er den mest fuldkomne form for kommunikation." - Claes Oldenburg