Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Workshop

Workshops Kreativitet, udvikling og synlige mål!

Ved at inddrage kunstens metode i din virksomhed kan du frigøre og integrere medarbejdernes kreativitet og innovative potentiale. Vi bruger kunstens processer til at spejle virksomhedens arbejdsgange og - kulturer. Derfor benytter mange moderne virksomheder sig i dag af de kunstneriske metoder, som supplement eller i stedet for traditionelle konsulentydelser.

Male workshops: Med udgangspunkt i din virksomhed skræddersyr vi innovative og visuelle processer i form af kurser og workshops inden for bl.a.: team building, ledertræning, personaleudvikling, idéudvikling samt visualisering af virksomhedens mål. Visuel Proces giver synlige resultater, styrker samarbejdsklimaet, giver klarhed, fokus og energi. Kurserne henvender sig generelt til alle inden for en virksomhed, men tilpasses efter de behov du har.

Skrive-workshops: bl.a. Kreativ skrivning, At skrive digte/At digte med på virksomheden! Kontakt os for yderligere oplysninger.

Fortælle-workshop: Vi arbejder med den gode fortælling, som kan være med til at brande Jeres virksomhed, eller styrke sammenholdet i dagligdagen.

"Visdom kan ikke læres. Visdom kommer af opmærksomhed." Shunryu Suzuki