Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Klik billedet stort

Ledertræning

Ledertræning med fokus på kompetence afklaring

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere i organisationer der benytter sig af kompetenceprofiler. Med udgangspunkt i deltagernes kompetence profiler, forsøge vi at udbrede forståelsen for den diversitet og rigdom der ligger i arbejdet med kompetencerne i et team. Sprog, begreber og farver anskueliggøres og anvendes på en meget konkret og praktisk måde, som giver hurtig læring/effekt.

Frigør medarbejdernes kreative potentiale

Proces der styrker innovative ressourcer blandt medarbejderne.

Kurset vil bidrage med at belyse: potentialet i innovative processer. Varighed: Det optimale er at køre et fortløbende forløb for at fastholde tankegangen og energien i processen. På den måde styrkes tilgangen og indsigten til nye ressourcer hos den enkelte medarbejder. Styrken kan overføres til jobbet - Vi giver medarbejderne redskaber til at overføre deres potentiale og at bruge det i jobbet.

Kurset henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med udvikling, idé-generering og projekter.

Visualisering af virksomhedens mål via maleriet

Maleworkshop om strategier og mål.

At få den tavse viden og det innovative potentiale med ind i processen, når der arbejdes med og opstilles visioner og strategier. Man lærer at bruge intuitionen til at finde nye styringsværkstøjer.

Fokus kan f.eks. være: At turde arbejde med det ukendte rum/kaos og få det hele menneske med, så vi kan skabe en "sund" vækst.

Kurset henvender sig til ledere og deres medarbejdere.

"Virkelighedens verden har sine begrænsninger; fantasiens verden er grænseløs. "Jean-Jacques Rousseau
"Skabelsen af noget nyt sker ikke I kraft af intellektet, men når legeinstinktet handler ud fra en indre nødvendighed. Det kreative intellekt leger med de ting, det holder af." C.G. Jung

Det personlige lederskab og Kaostræning

Den moderne leder og medarbejder skal i dag forholde sig til en verden (et marked) i konstant forandring. Fusioner og omorganisering af virksomhedsstrukturer er en del af den moderne virksomhedskultur. Det er ikke længere nok at være på forkant med udviklingen. For at kunne få det optimale ud af situationen må ledelse og medarbejdere turde være til stede i kaos. Ligesom kunstneren, der for at opnå det sublime må forsøge at opholde sig i det kaotiske "uorden" indtil essensen af hans anstrengelser udkrystalliseres og bundfælles, i det sande udtryk. I denne workshop arbejdes der med det personlige lederskab og det at befinde sig i kaos og slippe kontrollen, for ikke i sidste ende at have overset den perfekte løsning. Kurset henvender sig til ledere og ledende medarbejderne.

"Jeg kan ikke engang forvente at min egen kunst giver alle svarene - jeg kan kun håbe, at den bliver ved med at stille de rigtige spørgsmål." Grace Hartigan